Bezwaarprocedure uwv starten?

bezwaarprocedure-uwv.jpg

Wil je een bezwaarprocedure uwv starten? Een uwv procedure start je natuurlijk niet zomaar en dat heeft uiteraard met je uitkeringsaanvraag te maken. Als je bij het UWV een uitkering aanvraagt, dan kan het UWV deze aanvraag afwijzen.

Het UWV is een bestuursorgaan en de afwijzing van de uitkeringsaanvraag door het WV is een besluit van de Algemene Wet Bestuursrecht. Je kunt een procedure mediation starten wanneer je het niet eens bent met deze beslissing en je bezwaar wil aantekenen. In sommige gevallen is zelfs een hoger beroep procedure noodzakelijk en mogelijk.

Zo heb je geen advocaat nodig om bezwaar te maken, want je mag dit zelf doen. De medische aspecten van een bezwaar zullen kort in deze uitleg benoemd worden. Zo is er altijd een medische grondslag wanneer je uitkering stopgezet wordt door het UWV of als je aanvraag WIA-uitkering door het UWV afgewezen wordt. Als er geen medische aspecten aan je bezwaar verbonden zijn, dan zijn stappen niet van toepassing en is de bezwaarprocedure uwv een stuk eenvoudiger.

UWV procedure starten en bezwaar maken


Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV, dan kun je daartegen bezwaar maken. Zo zijn er geen formele vormvereisten voor een bezwaarschrift als je tegen een beslissing van het UWV bezwaar aan wil tekenen.

Je kunt zelf een procedure mediation of bezwaar maken door een brief aan het UWV te schrijven. Dit noem je door bovenaan bezwaarschrift neer te zetten. Het is ook mogelijk om via de website van het UWV digitaal bezwaar aan te tekenen. Voor meer informatie over een hoger beroep procedure of bezwaar maken kun je het beste persoonlijk contact met ons opnemen.