« Herbeoordeling 1.991 IVA-dossiers grotendeels afgerond»

Gepubliceerd op 14-10-2019

UWV heeft de herbeoordeling van een specifieke groep klanten met een IVA-uitkering (volledig en duurzaam arbeidsongeschikt) grotendeels afgerond. Van de 1.991 klanten hebben 1.584 een definitieve beschikking ontvangen; het grootste deel van deze klanten behoudt na herbeoordeling de IVA-uitkering. Van de resterende klanten is de herbeoordeling nog niet afgerond, met name omdat aanvullende medische informatie nodig is. Een klein aantal klanten kon (nog) niet gezien worden vanwege (toegestaan) verblijf in het buitenland of ziekenhuisopname.

UWV kondigde in juni aan de dossiers van deze groep opnieuw te bekijken en de klanten waar nodig op te roepen voor een herbeoordeling. Het betrof een groep mensen die in 2018 opnieuw is beoordeeld en daarbij een IVA-uitkering kreeg toegekend. Daarbij werd een werkwijze toegepast die niet voldeed aan de professionele en juridische kaders voor taakdelegatie. Om elke twijfel aan de juistheid van de toekenningen uit te sluiten, besloot UWV alle dossiers opnieuw tegen het licht te houden.

‘Voor de klanten was dit uitermate vervelend, omdat het tot onzekerheid leidde’, aldus Ronald Broeders, lid van de directie Sociaal Medische Zaken. ‘De afgelopen maanden is daarom door verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en andere UWV-medewerkers hard gewerkt om iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Maar zorgvuldigheid staat voorop. In een aantal gevallen was het nodig aanvullende medische informatie op te vragen en dat kan soms even duren. Die herbeoordelingen lopen nog.’

Meerderheid behoudt IVA-uitkering

Van de klanten die inmiddels opnieuw beoordeeld zijn, behoudt 70 procent recht op een IVA-uitkering, omdat ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Voor hen verandert er niets. Aan 19 procent van de klanten is na herbeoordeling een andere (lagere) uitkering toegekend, omdat ze nu of in de toekomst (deels) kunnen werken. Van elf procent van de klanten is de uitkering beëindigd, omdat ze minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn.

Dienstverlening op weg naar werk

‘Voor deze laatste groep, klanten die hun uitkering verliezen, kan dat grote gevolgen hebben voor hun inkomen’, zegt Broeders. ‘We voelen ons verantwoordelijk om hen zo goed mogelijk te helpen op weg naar werk. Dat zal niet makkelijk zijn, omdat de afstand tot de arbeidsmarkt vaak groot is. We hebben daarom besloten dat deze klanten bij wijze van uitzondering nog maximaal vijf jaar aanspraak kunnen maken op dienstverlening door het UWV WERKbedrijf. Daarnaast onderzoeken we of deze specifieke groep een financiële compensatie kunnen geven gedurende een bepaalde periode.’

Ook de klanten die na herbeoordeling een andere uitkering hebben gekregen en nog (deels) kunnen werken zijn geïnformeerd dat zij kunnen rekenen op persoonlijke dienstverlening van UWV WERKbedrijf. ‘We doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden naar werk’, aldus Broeders. Een deel van de klanten heeft al een eerste gesprek gehad.

Bron: UWV.NL 8 oktober 2019

 

 

lijst-01624562357.jpg