« UWV vernietigde per ongeluk documenten van zestienduizend Wajongers»

Gepubliceerd op 24-06-2021

Het UWV heeft documenten van zestienduizend mensen die recht hebben op een Wajong-uitkering vernietigd voor de wettelijke bewaartermijn was afgelopen, meldt de uitvoeringsinstantie woensdag. Ze benadrukt echter dat de Wajong-uitkeringen daarmee niet in gevaar komen.

De fout gebeurde door een probleem in de interne bedrijfsvoering bij het UWV. De instantie is al drie jaar bezig met het opschonen van fysieke documenten waarvan de bewaartermijn is verlopen, zodat in de toekomst alles digitaal bewaard kan worden. In dat proces liep het mis bij fysieke documenten van zestienduizend mensen die een Wajong-uitkering krijgen.

Wajong-uitkeringen zijn voor mensen die voor hun achttiende of tijdens een ziekte een handicap hebben opgelopen en dus niet meer kunnen werken. De documenten die vernietigd werden, waren van mensen bij wie de uitkering nog liep.

Het UWV zegt er wel bij dat de documenten niet meer nodig zijn voor het uitkeren van de steun en daar dus ook geen invloed op te hebben. "Het is onze fout, daar mogen klanten niet de dupe van worden", zegt bestuurder Nathalie van Berkel.

Vernietiging is in strijd met AVG-wet

Daarnaast werden documenten vernietigd van 128.000 mensen die geen steun meer kregen omdat ze bijvoorbeeld de AOW-leeftijd bereikt hadden. Hoewel zij geen relatie meer hadden met het UWV, moeten die documenten volgens de wet nog voor een bepaalde periode bewaard worden.

De vernietiging is in strijd met de AVG-wet, die de verwerking van persoonsgegevens regelt. Mensen moeten gebruik kunnen maken van hun inzagerecht, schrijft die wet voor. Het UWV heeft dus een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en stuurt alle gedupeerden een brief.

"Hoewel mensen er in de praktijk zo goed als niets van gaan merken, hebben zij er recht op dit te weten", zegt Van Berkel. "Het geeft ook duidelijkheid voor andere mensen die zich nu misschien afvragen of het ook hun documenten betreft."

Bron: nu.nl

papier-vernietigd-01624530380.jpg