UWV bezwaar maken

Gespecialiseerde advocaten helpen u met bezwaar & beroep.

Zelf UWV bezwaar maken? Het UWV is een grote professionele organisatie met geautomatiseerde werkprocessen, als individu is het hierdoor zeer moeilijk om fouten die het UWV maakt, te laten corrigeren door het UWV.

Gelukkig kunt u zich laten bijstaan door onze advocaten!

Bezwaar UWV

Wanneer het UWV uw uitkering te laag vaststelt, of uw uitkering wordt ten onrechte gekort of geweigerd, dan heeft deze beslissing van het UWV ingrijpende financiële gevolgen. Het kan ook voorkomen dat het UWV een bedrag van u terugvordert.

Wanneer u hiertegen niet tijdig en met de juiste juridische argumenten bezwaar maakt, dan loopt u het risico dat de nadelige gevolgen van de beslissing van het UWV voor u blijvend zijn. U kunt daardoor ernstig in de financiële problemen geraken.

Zaak is om door middel van een professioneel bezwaarschrift de onjuiste beslissing van het UWV aan te vechten. Het is niet raadzaam om dit zelf te doen zonder bijstand van een advocaat.

Hulp van ervaren uitkering advocaten

De advocaten van UWV bezwaarburo werken door heel Nederland. Onze advocaten stellen het bezwaarschrift voor u op en voeren voor u de bezwaarprocedure tegen het UWV. Bij elk geschil met het UWV kunnen onze advocaten voor u bezwaar maken.

Zoals een geschil over de WW, de Ziektewet, de WIA, de WAZ, de IVA, de WAO of de Wajong. Onze advocaten vragen alle stukken op bij het UWV en overleggen met medisch specialisten of zij schakelen zelf een medisch expertise bureau in om uw zaak zo goed mogelijk voor te bereiden. Het bezwaarschrift stellen onze advocaten in overleg met u op.

Wanneer u door een beslissing van het UWV plotseling in geldproblemen komt, dan is het mogelijk dat onze advocaten aan de rechter een voorlopige voorziening vragen waarbij u – in afwachting van de beslissing op bezwaar van het UWV – een financiële vergoeding wordt toegekend, zodat u in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Kosten advocaat procedure tegen UWV

De advocaten van UWV bezwaarburo werken met vast tarieven, zonder extra of verborgen kosten. U weet dus vooraf direct waar u aan toe bent.
Indien u geen inkomen heeft, of ‘laag’ inkomen (< € 25.000 per jaar voor een gezin en < € 18.000 per jaar voor een alleenstaande), dan komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand (een zgn. toevoeging).

De tarieven op onze site gelden dan niet voor u en de advocaatkosten worden dan voor u door de overheid betaald. Onze advocaten kunnen voor u nagaan of u voor een toevoeging in aanmerking komt. U betaalt dan alleen een lage wettelijke eigen bijdrage. Als u in het gelijk wordt gesteld, dan kost de procedure u helemaal niets. Het UWV betaalt dan alle advocaat- en proceskosten.

Beroep en hoger beroep

Indien uw bezwaarschrift door het UWV ongegrond wordt verklaard, dan kunnen onze advocaten bij de rechtbank, sector bestuursrecht, een beroepschrift voor u indienen. Indien de rechtbank onverhoopt het UWV in het gelijk stelt, dan is hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak van de bestuursrechter bij de centrale raad van beroep. Onze advocaten kunnen heel ver voor u gaan om de beslissing van het UWV in uw voordeel te keren.

Ook voor de procedures in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij de CRvB hanteren de advocaten van UWV bezwaarburo vaste tarieven. Ook in het geval dat u de procedures tegen het UWV – onverhoopt – verliest, bent u niet meer kosten kwijt dat de tarieven vermeld op onze site.

Het procesrisico is hierom reeds voor de aanvang van de procedures tegen het UWV voor u inzichtelijk. U wordt niet achteraf geconfronteerd met extra proces- of advocaatkosten.

Indien u meer wilt weten, laat dan uw contactgegevens achter onderaan deze pagina. Een van onze advocaten zal dan vrijblijvend contact met u opnemen en als u dit wilt, u helpen met uw UWV bezwaar of beroep. Dit alles uiteraard tegen een vast all-in tarief.

Neem direct contact met ons op