Ontslag aanvragen uwv?

36952_UWV-Bexwaar-Balie_LOGO_HG_01.jpg

Wil je meer weten over een ontslag aanvragen uwv? Als ondernemer heb je vaak met verschillende situaties te maken zoals ontslag na betermelding of ontslag na loonsanctie. En in de soms wat extremere gevallen ontslag tijdens ziekte uwv. Dit kan bij het uwv ontslag aanvragen een stuk moeilijker maken en vooral wanneer de werknemer het ontslag via uwv aanvechten wil.

Een werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen via het UWV. En wanneer een vergunning verleend wordt, krijg de werkgever toestemming om de werknemer te ontslaan. Zo kan een UWV ontslagprocedure alleen maar om bedrijfseconomische reden of wanneer iemand twee jaar of langer ziek is.

Bedrijfseconomische redenen


Wanneer een werkgever een ontslagprocedure start om bedrijfseconomische redenen, dan duurt dit gemiddeld vier tot zes weken. Een werkgever zal altijd aan een aantal eisen moeten voldoen.

Zo moet een werkgever moeten kunnen aantonen dat het slecht gaat met het bedrijf en dat er andere redenen zijn om werknemers te ontslaan. Vervolgens zal het UWV de aanvraag onderzoeken en daarnaast zal de werkgever het afspiegelingsbeginsel op de juiste manier moeten toepassen. Zo mag een werkgever niet zomaar kiezen wie hij ontslaat.

Het afspiegelingsbeginsel werkt als volgt. De werkgever moet alle werknemers die werkzaam zijn in dezelfde functie (of nagenoeg dezelfde functie) indelen in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder.

Verweer ontslagprocedure UWV


Je hebt altijd de mogelijkheid om een verweer in te dienen bij een UWV ontslagprocedure, dan raden wij aan om dit altijd te doen. Probeer in dit verweer altijd duidelijk je verhaal goed weer te geven.

Vervolgens zal het UWV beide kanten van het verhaal met elkaar vergelijken en is het mogelijk om ook andere punten te benoemen in het verweer richting het UWV. Als je het idee hebt dat het afspiegelingsbeginsel niet goed toegepast is of je werkgever liever uitzendkrachten in dienst neemt. Hoe dan ook, vraag om advies bij een van onze experts.