Transitievergoeding uwv ingehouden?

bezwaar-beroep.jpg

Waarschijnlijk heb je al veel gehoord over de transitievergoeding uwv wetswijziging en het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding. De WWZ oftewel Wet Werk & Zekerheid is een versoepeling van het ontslagrecht.

De transitievergoeding uwv is een maatregel op basis van die versoepeling. Deze uwv transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer dan 10 jaar geduurd heeft. Je ontvangt dus een transitievergoeding bij einde contract

Wat gebeurt er bij ontslag in onderling overleg?


Ook ontslag kan onderling geregeld worden en dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. De werknemer en werkgever komen het ontslag onderling overeen onder bepaalde afspraken.

Deze afspraken zullen schriftelijk vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Zo kan een van de afspraken een ontslagvergoeding zijn volgens de kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule is -veel- hoger dan de transitievergoeding, namelijk globaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Ook bij collectief ontslag wordt de kantonrechtersformule nog gebruikt. Bij collectief ontslag worden de afspraken over het ontslag vastgelegd in een sociaal plan.

Onderhandelen bepaalt altijd de hoogte van de vergoeding
Als je een ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een sociaal plan laat lopen, zal er onderhandeld worden tussen de werkgever en werknemer. De hoogste van de transitievergoeding is de uitkomst van de onderhandelingen.

Vaak kiest een werkgever soms voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst, omdat hij de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter voorkomen wilt. Soms heeft de werkgever hier een hogere ontslagvergoeding voor over.